A kosarad üres

Kosárban 0 tétel

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat:

Adatvédelmi nyilvántartási számok:

            NAIH-93954/2016 – Hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis
            NAIH-93956/2016 – Webáruház üzemeltetéséhez kapcsolódó adatbázis kezelése
            NAIH-93957/2016 – Ügyfélkapcsolat
            NAIH-93958/2016 – Honlapon történő regisztráció
            NAIH-93959/2016 – Hűségprogramhoz kapcsolódó adatbázis építése
            NAIH-93960/2016 – Direkt Marketing

Malmos József egyéni vállalkozó (4522 Nyírtass, Árpád út 149.), mint a http://www.kevintech.hu tulajdonosa számára nagyon fontos az oldal látogatóinak, regisztrált Vásárlóinak illetve partnereinek adatbiztonsága. Malmos József E.V., mint a http://www.officecomputer.hu tulajdonosa és üzemeltetője, egyben, mint adatkezelő kijelenti, hogy a szolgáltatásán keresztül megszerzett adatokat a mindenkor hatályos magyarországi jogszabályoknak megfelelően kezeli, különös tekintettel a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseire.1 A jelen Adatvédelmi Szabályzat folyamatosan elérhető. Malmos József E.V. fenntartja magának a jogot jelen Adatvédelmi Szabályzat bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti Vásárlóit. Malmos József E.V. bár elkötelezett a szolgáltatások minőségének a legmagasabb szinten tartása irányában, a rendszer használatából eredő esetleges károkért felelősséget nem vállal. Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy hozzájárulásához nem szükséges törvényes képviselőjének hozzájárulása, ugyanis a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel (Ptk. 12/C § (2) bekezdés). Malmos József E.V. kijelenti továbbá, hogy tiszteletben tartja partnereinek, az oldal látogatóinak, és regisztrált Vásárlóinak személyes és bizalmas információit. A tudomására jutó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag a szolgáltatásai működtetéséhez, fejlesztéséhez, a hirdetési felületek értékesítéséhez. A szolgáltatásokon belül, az érintettel kapcsolatos minden adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul.

Malmos József E.V. a regisztrált Vásárlók kifejezett hozzájárulása nélkül nem továbbítja az oldal látogatóinak, regisztrált Vásárlóinak illetve partnereink személyes adatait más adatkezelő számára. Malmos József E.V. statisztikai adatokat harmadik félnek kizárólag az adatközlő személyére vonatkozó információtól megfosztva adja át, így biztosítva az adatközlő személyes adatainak reprodukálhatatlanságát. Malmos József E.V. piackutatási célból a partnerek tárolt adatait (cégnév, kapcsolattartó neve, elérhetőségi adatok, úgymint e-mail, cím, telefonszám) adatfeldolgozási céllal továbbíthatja a vele szerződéses kapcsolatban álló harmadik személyek részére.

A http://www.kevintech.hu adatkezelését kizárólag Malmos József E.V. végzi, harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki, csak az érintett hozzájárulása alapján. Amennyiben a megkereső hatóság részére Malmos József E.V. köteles személyes adatot kiadni, és annak minden feltétele adott, úgy a kérésnek eleget tesz. Hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot az adatkezelő csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. Tájékoztatjuk a Vásárlókat, hogy a bíróság, az ügyész és a nyomozó hatóság tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az adatkezelőt (Be. 71. §).

Mint a legtöbb weboldal, a http://www.kevintech.hu is használ naplóbejegyzéseket. A naplóbejegyzésekben található adatok tartalmazzák az internet protokoll címet (IP cím), a látogató által használt böngésző típusát, az internet szolgáltatót, dátum/ idő bélyegzőt, hivatkozó és kilépő oldalak címét, és a kattintások számát a látogatás alatt, hogy ennek segítségével látogatási szokásokat lehessen elemezni, az oldal kezelését és adminisztrációját hatékonyabban elvégezhessük, és követhető legyen a látogató mozgása az oldalon. Az IP cím és a hasonló információk nem köthetőek semmiféle személyes információhoz.

"Cookie"-k és "Web Beacon"-ok (kisméretű, a Vásárlóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adat-fájlok)

A http://www.kevintech.hu "cookie"-kat („sütiket”) használ, hogy látogatói választásait tárolja, pl. a látogató mely oldalakat nyitotta meg vagy töltötte le, illetve, hogy a látogató böngészőjéhez és egyéb a böngésző által küldött információhoz szabja a weboldal megjelenítését. Az oldal használatával a látogató elfogadja, hogy számítógépén a szolgáltató cookie-t helyezzen el.

Ha szeretné letiltani a "cookie"-kat, ezt megteheti egyéni böngésző beállításain keresztül. Részletesebb információt a "cookie" -k kezeléséről az adott böngésző honlapján találhat. A cookie-k alkalmazásának tiltásával, törlésével a http://www.kevintech.hu oldal használata kényelmetlenebbé válhat a látogató számára. Oldalaink minőségének javítása érdekében a Google Analytics és Google AdWords rendszerek segítségével is nyomon követjük oldalaink felhasználási szokásait, mely szolgáltatások csak statisztikai adatokat biztosítanak, és nem nyújtanak semmilyen információt a látogatóink kilétét illetően.

A http://www.kevintech.hu Vásárlói adatbázis

A regisztrációs adatbázisban Malmos József E.V. a Vásárló által megadott e-mail címet, jelszót, nevet, lakcímet, telefonszámot, a regisztráció időpontját, valamint a regisztrációkori IP címét kezeli. Malmos József E.V. a Vásárló egyedi azonosítójának az e-mail címét tekinti.

A Vásárló saját facebook regisztrációjának felhasználása esetén a külön facebook adatkezelési nyilatkozata alapján osztja meg személyes adatait Malmos József E.V.-vel. A facebook felhasználási, adatvédelmi elveiről részletes tájékoztatást a facebook szabályzatai (https://www.facebook.com/policy.php és https://www.facebook.com/terms.php) biztosítanak.

A Vásárló által így megadott és Malmos József E.V. által kezelt adatok elengedhetetlenül szükségesek az azonosításhoz és a kapcsolatfelvételhez.

A Vásárlók megismerése, a szolgáltató tevékenységének könnyebbé tétele, a hírlevél és a szolgáltatások személyre szabása érdekében további adatok megadására is van lehetőség: nem, születési idő.

Az adatbázis a fentieken kívül tartalmazza, hogy a Vásárló kért-e e-mail hírlevelet vagy sem. A hírlevéllel kapcsolatos adatkezelést külön pont tárgyalja.

A megadott adatok többségének módosítását el lehet végezni a http://www.kevintech.hu oldalon.

Az adatok esetleges törlését az adatkezelőtől lehet kérni. A törlést az adatkezelő munkanapokon 24 órán belül teljesíti.

A Vásárló IP címét az adatkezelő az vásárlás folyamata alatt rögzíti. A Vásárló IP címét a vásárlástól számított 5 évig kezeli.

Hírlevél szolgáltatás

Malmos József E.V. rendszeresen (jellemzően) hetente hírlevélben értesíti újdonságairól/az oldalon elérhető termékekről azokat a Vásárlókat, akik a hírlevél küldését kérték. A kiküldött hírlevelek tartalma a Vásárlók által megadott adatok alapján eltérő lehet. A hírlevél szolgáltatásról való leiratkozást az adatkezelő biztosítja. Fentieken felül Malmos József E.V. rendszere egyéb - a szolgáltatásban magában rejlő - üzeneteket is küldhet alkalmanként.

Az adatkezelő adatai, elérhetősége

Név: Malmos József E.V.
Cím: 4522 Nyírtass, Árpád út 149.
E-mail: info@kevintech.hu
Nyilvántartási szám: 50274329
Adószám: 67465781-1-35

Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését a regisztrációnál jelzett módon, illetve ügyfélszolgálata útján.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben Malmos József E.V. költségtérítést állapít meg.

Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos 2 elrendelte.

A helyesbítésről és a törlésről az adatkezelő az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

  • a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
  • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
  • a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az adatkezelő - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 25 napon belül - bírósághoz fordulhat.

Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Malmos József E.V. az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Adatkezelést érintő panasszal a bíróságnál, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834
Telefon: +36 (1) 391-1400
Telefax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

1 2012. január 1-től az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján
2 2012. január 1-től Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 

Kelt és érvényes: Nyírtass, 2017. 02. 14. napjától

Title Text
Nem lépek be.